Internet of Things

Internet of Things, kortweg IoT, is er om het dagelijks leven van mensen makkelijker te maken. Met IoT kunnen bedrijven en overheden onder andere dijken op afstand bewaken, medicijnen veilig bewaren of consumenten helpen energie te besparen. Om dat mogelijk te maken, verbinden we apparaten, sensoren, computers en systemen draadloos met elkaar. We werken nauw samen met partners op het gebied van hardware, software, communicatie en data-analyse om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Klanten begeleiden we van een vraag naar een oplossing. Vodafone is wereldwijd leider op het gebied van IoT. Al ruim twintig jaar bieden wij IoT-oplossingen en -innovaties. Inmiddels legden we ruim 95 miljoen IoT-verbindingen en elke maand komen daar meer dan 1,5 miljoen verbindingen bij.

In 2019 namen we deel aan een hackathon over slim transport. Ook wonnen we een San Award voor de marketingcampagne van Vodafone Business over IoT. Daarnaast troffen we voorbereidingen voor de opening van de 5G Hub in Eindhoven in 2020, een plek waar we met verschillende partners en startups de technologie van 5G gaan koppelen aan innovatieve projecten. 

Wij helpen bedrijven en organisaties in het waarmaken van hun ambities richting hun klanten, medewerkers en hun eigen processen. Voor elke behoefte hebben wij efficiënte en innovatieve oplossingen die ondernemers dichterbij deze ambities brengen. Hiervoor zetten wij de nieuwste en toekomstbestendige technologie op het gebied van slim werken en IoT. Alleen, of samen met onze partners. Als wereldwijde koploper op het gebied van telecommunicatie leveren we vaste, mobiele en geïntegreerde communicatiediensten aan meer dan 10 miljoen bedrijven. Samen met onze partners streven we er naar om elk van onze klanten te helpen hun klanten centraal te stellen in hun dienstverlening. Dit doen wij niet alleen door onze netwerken en technologie maar juist ook door onze partnerships, kennis en expertise beschikbaar te stellen.

John van Vianen
Executive Director Business-to-Business

Zorg

VodafoneZiggo houdt een vinger aan de pols in verschillende bedrijfssectoren, ook in de zorg. We willen weten wat er speelt en welke wensen er leven bij zorginstellingen die klant bij ons zijn, en bij hun patiënten. Op basis daarvan passen we onze producten aan en ontwikkelen we nieuwe, innovatieve diensten, bijvoorbeeld voor ziekenhuizen. Daar bevinden zich duizenden middelen waar het medisch personeel nooit naast mag grijpen: bedden, rolstoelen, bloeddrukmeters, infuuspompen... Zij willen graag precies weten waar deze spullen zich bevinden en hoe het met de voorraad staat. IoT biedt daar een mooie oplossing voor. Door sensoren te bevestigen aan deze middelen, weet het systeem exact waar deze zich bevinden. Een speciaal team zorgt ervoor dat alles op tijd op de juiste plek staat. Zo kunnen verpleegkundigen zich volledig toeleggen op hun patiënten.

Stad van de toekomst

Volgens diverse prognoses woont in 2050 80% van de mensen wereldwijd in de grote steden. Dit vergt andere maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en inclusie. Digitalisering speelt een grote rol in de stad van de toekomst. Samenwerken met overheden, gemeenten, onderwijs, bedrijven en kennisinstellingen is cruciaal om steden te helpen in deze digitale transformatie:

Gebouwen

IoT helpt om efficiënter te werken en om gebouwen slimmer te beheren. Ons centraal kantoor in Utrecht is hiervan een goed voorbeeld. In het kantoor bevinden zich tweeduizend sensoren, verspreid over bureaus en plafonds. Deze registreren data over hoe onze mensen het pand gebruiken. Hierdoor zien zij bijvoorbeeld waar hun team aan het werk is en waar flexplekken vrij zijn. De smartphone of tablet is de sleutel voor hun werkplek. Het bureau beweegt automatisch naar de juiste hoogte als zij zich hebben aangemeld. Zij beslissen overigens zelf of zij aangeven waar zij zitten en welke collega's hen mogen vinden. Zo is hun privacy altijd gewaarborgd.

 

2019

2018

Aantal IoT connecties wereldwijd

99.000.000

80.000.000