Strategie en resultaten

Digitalisering is een belangrijke factor in de economische ontwikkeling van Nederland. Om koploper te blijven op digitaal gebied, moeten we beschikken over de beste vaste en mobiele netwerken. VodafoneZiggo pakt die handschoen graag op. Ook omdat digitalisering cruciaal is voor het voortbestaan van ons bedrijf. Voor VodafoneZiggo is digitalisering de meest effectieve manier om verdere groei te realiseren en om succesvol te blijven. Daarom pasten we onze strategie aan in 2019 en maakten digitalisering tot een van onze vier strategische pijlers. We investeren veel kapitaal, energie en menskracht om van VodafoneZiggo een digitale telecomaanbieder te maken.
Digitaliseren betekent dat we de mentaliteit en de manier van werken in onze organisatie veranderen. Daarbij onderscheiden we vier uitgangspunten:

  • Klantgericht handelen

De klantervaring staat centraal in al ons handelen. Inzicht in de klantbehoefte is een voorwaarde voor goede en relevante producten en diensten.

  • Kiezen voor digitale oplossingen

We kiezen – waar mogelijk – voor digitale oplossingen in alles wat we doen en ontwikkelen.

  • Beter presteren dankzij data

We gebruiken alle beschikbare data om tot de beste keuzes en beslissingen te komen.

  • Agile werken

We werken volgens agile methodes, waardoor we flexibeler zijn en sneller tot resultaten komen. We werken samen in teams met collega's uit verschillende disciplines en organisatieonderdelen, ofwel 'cross-functioneel'.

Kerncijfers