Duurzame inkoop

VodafoneZiggo heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. De afdeling Inkoop ziet er daarom op toe dat de goederen en diensten die we inkopen, steeds duurzamer worden en voldoen aan onze ethische standaarden. Met onze leveranciers maken we hierover afspraken, die we hebben samengevat in onze Duurzame en ethische inkoopcode.

Een groot deel van de inkoop verloopt via onze moederbedrijven Vodafone Group en Liberty Global, die hiervoor internationale contracten afsluiten. Denk aan overeenkomsten met telefoonfabrikanten of producenten van modems en mediaboxen. Op lokaal niveau contracteren we onder meer aannemers, installateurs, onderhoudsbedrijven, elektriciteitsleveranciers, contactcenters, zakelijke dienstverleners en uitzendbureaus.
Lees meer over energie in dit jaarverslag.

100% duurzame energie

Alle energie die we gebruiken, is 100% duurzaam. We gebruiken alleen energie die wordt opgewekt door Europese windturbines.

JAC

VodafoneZiggo maakt deel uit van JAC, een samenwerkingsverband van telecombedrijven op het gebied van duurzaamheid. Binnen JAC ontwikkelen we gezamenlijk beleid voor duurzaam ondernemen.

Mensen

Duurzaam handelen betekent onder meer dat we goed omgaan met alle mensen met wie we samenwerken. Daarom maken we met onze leveranciers niet alleen afspraken over thema's als milieu en duurzaamheid, maar ook over veiligheid en eerlijke salarissen – bijvoorbeeld met onze onderaannemers, die voor ons kabels leggen, masten plaatsen en verdeelstations bouwen.

Veiligheid is hierbij een belangrijk thema. In 2019 voerden onze leveranciers meer dan 200 werkplekinspecties uit tijdens werkzaamheden met een hoog risicoprofiel. Deze werkzaamheden omvatten werken op hoogte, werken in besloten ruimten en werken met elektriciteit. Daarnaast bezoeken onze Executive Director Technology en zijn managementteam elke kwartaal een locatie om de gezondheids- en veiligheidsaspecten te beoordelen.

Een deel van onze callcenterdiensten besteden we uit aan partijen buiten Nederland, onder meer in Suriname en Turkije. Onze Duurzame en ethische inkoopcode moet ervoor zorgen dat de werkomstandigheden van deze overzeese collega's voldoen aan de voorwaarden die in deze inkoopcode staan.