Doelen en ambities

Diversiteit en inclusie

Ons doel is om diversiteit en inclusie binnen VodafoneZiggo de komende jaren verder te bevorderen. We willen daarom duidelijk communiceren dat onze organisatie openstaat voor een grote variëteit aan nieuwe collega's. In het bijzonder bieden we arbeidskansen aan vrouwen, mensen met een arbeidsbeperking, LGBT+'ers en asielzoekers met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning (statushouders). We ondersteunen onze medewerkers bij het werven van deze mensen met job coaching, buddytrainingen en awareness-sessies. Onze inspanningen moeten resulteren in een goede score op de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Ook moeten ze ervoor zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichting om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen (Social Return on Investment). In 2020 willen we ongeveer vijftig mensen met een arbeidsbeperking aannemen. Verder gaan we inzichtelijk maken hoeveel vrouwen in top- en hogere functies werken in ons bedrijf. Daarnaast streven we ernaar dat meer vrouwen instromen naar technische functies.

Diversiteit VodafoneZiggo

Doelstelling 2020

2019

Diversiteit topmanagement (weergegeven in % vrouw)

30%

25,6%

Diversiteit subtop management (weergegeven in % vrouw)

26%

19,8%

 

Doelstelling 2020

2019

2018

Totaal aangenomen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

90

87

50

Aantrekkelijke werkgever

VodafoneZiggo wil dat alle medewerkers met plezier vooruitkomen in hun functie. Op die manier blijven ze gedurende hun hele loopbaan (binnen en buiten VodafoneZiggo) relevant voor de arbeidsmarkt. In ons HR-beleid stimuleren we collega's om zowel de vaardigheden van vandaag als die van toekomst te ontwikkelen. Ze leren van elkaar op de werkvloer en krijgen volop mogelijkheden om cursussen en opleidingen te volgen. Iedereen, met welke achtergrond, opleidingsniveau of (gebrek aan) technische kennis dan ook, nodigen we uit om bij ons de uitdaging aan te gaan.

VodafoneZiggo biedt medewerkers ook de kans om in de tijd van de baas vrijwilligerswerk te doen voor één van de maatschappelijke projecten van het bedrijf. Denk aan lesgeven aan kinderen in digitalisering of ouderen helpen hun weg te vinden op internet.