Duurzaam ondernemen

Kerncijfers

Een beter milieu begint bij jezelf. Daarom onderneemt VodafoneZiggo steeds duurzamer. We leveren producten en diensten die een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving en we ontwikkelen ons milieubeleid voortdurend. Dit beleid omvat meer dan vijftig verschillende projecten en heeft het ISO 14001-certificaat, de internationale standaard voor het ontwikkelen en uitvoeren van een effectief milieubeleid.

Ons milieubeleid heeft de volgende speerpunten:

  • We verbeteren onze operationele activiteiten continu
    Dat doen we bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te nemen, meer circulair te ondernemen en afvalstromen terug te dringen.

  • We stellen onze klanten in staat milieuvriendelijker te worden
    Dat doen we bijvoorbeeld door gebruikte telefoons terug te kopen en een tweede leven te geven. Daarnaast stimuleren we 'flexibel werken' (met als resultaat minder reizen) en het gebruik van milieuvriendelijke IoT-oplossingen.

  • We inspireren onze mensen om milieubewust te werken en te leven
    Dat doen we bijvoorbeeld door hen voordelig met het openbaar vervoer te laten reizen en het reizen tussen onze kantoren te beperken, door gebruik te maken van videovergaderen en andere communicatiemogelijkheden op afstand.

Energie

Alle energie die we gebruiken, is 100% duurzaam. We gebruiken alleen energie die wordt opgewekt door Europese windturbines. Daarnaast voldoen we aan belangrijke internationale regels als de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA), de internationale norm voor energiebeheersystemen (ISO 50001) en de internationale standaard voor milieumanagementsystemen (ISO 14001).

Vast netwerk

Voor ons GigaNet kiezen we de meest energie-efficiënte apparatuur en software. Op die manier houden we het energieverbruik van ons almaar groeiende netwerk stabiel.We schrijven onze eigen softwarecodes om ons netwerk verder te automatiseren. Hierdoor brengen we de energiebesparing op een hoger niveau.

Mobiel netwerk

's Nachts schakelen we het 3G-netwerk uit in grote delen van het land. Als de vraag naar capaciteit toeneemt, schakelt het intelligente netwerk automatisch weer aan.

Smart grid

In de tests die we momenteel uitvoeren met 5G, onderzoeken we onder meer hoe 5G een smart grid kan ondersteunen. Dat is een stroomnet dat met digitale meet- en regelapparatuur de energie van verschillende bronnen automatisch afstemt op de vraag. Als bijvoorbeeld de zonnepanelen op een woning de hele dag stroom opwekken, maar de bewoners zijn op vakantie, dan gaat het ongebruikte deel naar de buren. En vice versa. Of de wasmachine van de bewoners gaat pas aan, als de zon schijnt. Ons Internet of Things is een onmisbare schakel om het energiemanagement van woningen zo op een hoger plan te brengen.

Datacentra

In 2019 gebruikten we nieuwe technologieën om de overtollige warmte van onze datacentra beter te benutten.

Producten

Onze nieuwe producten zijn steeds duurzamer en energiezuiniger. Een goed voorbeeld hiervan is de Mediabox Next, die we in 2019 introduceerden. Hiermee kunnen klanten opnames maken en afspelen vanuit de 'cloud' – op afstand dus – en niet meer op een harde schijf in het apparaat. Daardoor hebben we minder materialen nodig om een mediabox te maken en zorgen we ervoor dat de mediabox kleiner wordt. Bovendien daalt hiermee het energieverbruik voor de meeste klanten.

VodafoneZiggo staat midden in de samenleving. Die rol brengt verantwoordelijkheden met zich mee. Naast het bieden van goede producten en diensten mag Nederland veel meer van ons verwachten. Zo werken wij 100% CO2-neutraal en gebruiken we groene energie. Ons doel is plezier en vooruitgang met iedere verbinding. En daar zorgen wij bij VodafoneZiggo gezamenlijk voor op een verantwoorde manier. Daar ben ik trots op.

Barbara Jongerden
Executive Director External & Legal Affairs

CO2-uitstoot

VodafoneZiggo streeft naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering en stimuleert zakelijke klanten om hetzelfde te doen. Naast het elektriciteitsverbruik van onze organisatie hebben we invloed op het milieu door het gebruik van onder andere gas, koelmiddelen, dienstreizen en woon-werkverkeer. De impact hiervan proberen we voortdurend te verkleinen. De CO2-uitstoot die resteert, compenseren we met Gold Standard-certificaten, de strengste standaard voor CO2-reductieprojecten.

Vervoer

We hebben gekozen voor een mobiliteitsbeleid waarin zoveel mogelijk van onze mensen reizen met het openbaar vervoer. Dit heeft geleid tot een afname van het aantal leaseauto's en een toename van het aantal collega's dat met het openbaar vervoer reist. Hierdoor daalde het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot aanzienlijk.

De auto is voor een aantal functies echter een onontbeerlijk vervoermiddel, onder meer voor storingsmonteurs die snel ter plekke moeten zijn als zich problemen voordoen met het netwerk. Of voor salesmanagers die door het hele land reizen.

We stimuleren leaserijders om mee te doen aan de pilot 'green driving'. Hierbij voorziet de leasemaatschappij auto's van een chip die het rijgedrag en het brandstofverbruik analyseert. Aan de hand van die informatie krijgt de leaserijder tips, waardoor hij anders gaat rijden, wat uiteindelijk de CO2-uitstoot vermindert en de verkeersveiligheid verhoogt.

Voor de monteurs die in bestelwagens en busjes van klant naar klant rijden, kiezen we voor milieuvriendelijke auto's, waarbij we een balans zoeken tussen energiezuinigheid en praktisch nut. Want onze monteurs moeten natuurlijk al hun gereedschap en materialen kwijt kunnen. Bovendien geldt voor veel elektrische busjes dat ze, gezien de lange routes en strakke tijdsplanning van monteurs, nog niet ver genoeg kunnen rijden zonder opladen. 

Lees meer over mobiliteit in dit jaarverslag.

Flexibel werken

VodafoneZiggo wil de CO2-uitstoot van het werkgerelateerde verkeer in Nederland terugbrengen door meer en betere verbindingen te leggen, zodat mensen vaker virtueel met elkaar communiceren. Door de kwaliteit van online verbindingen te verhogen, zullen meer mensen daarvoor kiezen. Daarnaast geloven we dat de opkomst van virtual reality (VR) van invloed is op reisgedrag. Mensen kunnen dan bijvoorbeeld met VR lessen volgen of zelfs 'op reis gaan' naar een verre bestemming. De ontwikkeling van ons GigaNet speelt hierin een belangrijke rol, zeker als de snelheden in de nabije toekomst oplopen tot wel 10 gigabit per seconde.

Bij VodafoneZiggo geven we zelf graag het goede voorbeeld. We verminderden het aantal kantoorlocaties van 17 naar 9. We voorzagen alle vergaderruimtes van videoconferencing-apparatuur, waardoor het makkelijker is om op afstand te vergaderen. Het aantal reisbewegingen tussen onze kantoren nam hierdoor verder af. Omdat veel collega's flexibel werken, delen 100 mensen gemiddeld 70 bureaus. Op die manier benutten we de ruimte in onze vestigingen beter en blijft er minder kubieke meter over om te verwarmen of te koelen.

Circulaire economie

VodafoneZiggo werkt mee aan de transitie naar een circulaire economie – een economie waarin we producten een nieuw leven geven, grondstoffen recyclen en mensen aansporen om producten langer te gebruiken. Op verschillende manieren dragen we hieraan bij. De producten die we aanbieden, verbruiken steeds minder energie, bestaan uit minder componenten en zijn langer bruikbaar. We produceren minder afval en hergebruiken een groot deel van onze materialen.

Klantproducten

We moedigen klanten aan om de apparatuur die zij gebruiken aan ons terug te sturen, zodat we die kunnen hergebruiken of recyclen. De mediaboxen, modems, routers en wifiboosters die zij van ons in bruikleen hebben, zamelen we in aan het einde van hun levensduur. Wij maken het hun gemakkelijk door te zorgen voor kosteloze verzending en milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal. In ons logistiek centrum in Venray kijken we welke van deze apparaten we nog kunnen hergebruiken. Die knappen we op en updaten we, waarna ze nog jaren mee kunnen. In 2019 kwam 80% van genoemde apparaten bij ons terug.

Klanten die mobiele producten bij ons afnemen, kunnen deze altijd weer inleveren. We bieden ze een financiële stimulans om hun oude smartphones aan ons terug te verkopen. Zie vodafone.nl/next en vodafone.nl/inruildeals.

In ons logistiek proces gebruiken we sinds 2019 biologisch afbreekbare materialen om lege ruimtes in dozen op te vullen. Vanaf 2020 gaan we de hoeveelheid verpakkingsmaterialen verder verminderen door ervoor te zorgen dat er minder loze ruimte in dozen is. Daarnaast verpakken we dozen niet meer in andere dozen, als we producten aan klanten versturen. Hierdoor verdwijnt een groot deel van het verpakkingsmateriaal dat we eerder gebruikten. Omdat we onze producten slimmer verpakken, kunnen we 20% meer pakketten op een pallet plaatsen. Onze vervoerder PostNL hoeft hierdoor minder vaak te rijden en dat is goed voor het milieu.

Kantoren

Binnen onze eigen organisatie streven we naar het recyclen van alle afgedankte apparatuur. Desktops, laptops, accu's, smartphones, tablets, toetsenborden, printers… niets gaat de vuilnisbak in. De apparaten gaan naar recyclebedrijven, waar ze de apparatuur gereedmaken voor hergebruik of voor duurzame verwerking tot andere producten en grondstoffen.

Op onze kantoren werken we zoveel mogelijk papierloos. We versturen berichten aan klanten, leveranciers en andere stakeholders in de regel elektronisch.

Onze koffie drinken we uit milieuvriendelijke kartonnen bekers, die 100% recyclebaar zijn. Na gebruik zamelen we de bekers in en laten deze verwerken tot grondstof voor nieuwe tissues en servetten. De coating van de bekers is te hergebruiken in de vorm van plastic producten. Op deze manier besparen we 194 kilogram CO2 per 1000 kilogram aan koffiebekers. Het koffieresidu verzamelen we en wordt gebruikt om oesterzammen op te kweken.