Doelen en ambities

Digitale organisatie

De ambitie is om een meer data-gedreven, klantgerichte, wendbare en 'digital first' organisatie te worden. Hierbij spelen een mentaliteitsverandering, leer- en ontwikkelingsprogramma's een rol, evenals het ontwikkelen en innoveren van nieuwe tools en technologieën. 

Gelijke kansen in een digitale samenleving

We hebben speciale programma's voor jong en oud en ondersteunen diverse initiatieven om mensen digitaal vaardig te maken. Bovendien willen we een uitstekende werkgever zijn voor onze medewerkers, door mogelijkheden te bieden voor onbeperkt leren zodat ze toekomstbestendig blijven en door een cultuur te bevorderen waarin inclusie, diversiteit en gelijkheid sleutelwaarden zijn. In 2025 willen we ruim 1,6 miljoen mensen bereiken met onze maatschappelijke programma’s. 

 

Doelstelling 2020

2019

2018

2017

Aantal kinderen dat mee heeft gedaan met het Online Masters programma

150.000

159.570

176.370

169.535

Aantal kinderen dat heeft meegedaan met een Experience Day

1.500

1.870

2.451

1671

 

Doelstelling 2020

2019

2018

Aantal ouderen die heeft meegedaan met het Welkom Online programma

1.000

741

53