Milieu impact

(in tCO2)

       

Scope 1

 

2019

2018

Onderdeel

Subonderdeel

Verbruik

Unit

CO2-emissie in ton

Verbruik

Unit

CO2-emissie in ton

Kantoren

Gebruik van fossiele brandstoffen

524.537

m3

988

337.264

m3

637

  

-

liter diesel

-

-

liter diesel

-

Winkels

Gebruik van aardgas

382.534

m3

721

461.461

m3

872

Netwerk

Het mobiele netwerk

161.383

liter diesel

521

275.828

liter diesel

891

 

Vast netwerk en datacenters

31.772

m3

60

121.433

m3

230

  

29.055

liter diesel

94

19.309

liter diesel

62

Mobiliteit

Eigen wagenpark

2.419.265

liter diesel

7.814

2.519.897

liter diesel

8.139

  

725.217

liter benzine

1.987

605.057

liter benzine

1.658

  

3

litre lpg

-

970

litre lpg

2

Koudemiddelen

Kantoor

18.627

n.a.

19

-

n.a.

-

 

Winkels

-

kg CO2eq

-

41.278

kg CO2eq

41

 

Netwerk

153.010

n.a.

153

5.475

n.a.

5

Totaal (zonder Gold Standard certificaten)

   

12.357

  

12.538

Totaal (met Gold Standard certificaten)

   

-

  

-

        

Scope 2

       

Onderdeel

Subonderdeel

Verbruik

Unit

CO2-emissie in ton

Verbruik

Unit

CO2-emissie in ton

Kantoren

Elektriciteitsverbruik kantoren

18.900.827

kWh

-

 

kWh

-

 

Stadsverwarming

18.708

GJ

673

7.608

GJ

274

Winkels

Elektriciteitsverbruik

4.799.288

kWh

-

339.038

kWh

-

Travel

Bedrijfsauto's

62.772

kWh

-

62.598

kWh

-

Netwerk

Elektriciteitsverbruik acces netwerk

76.103.754

kWh

-

22.175.134

kWh

-

 

Elektriciteitsverbruik core netwerk

111.976.723

kWh

-

 

kWh

-

 

Elektriciteitsverbruik datacenters

106.966.417

kWh

-

 

kWh

-

 

Mobiele netwerk

 

kWh

-

123.430.861

kWh

-

 

Vast netwerk en Datacenters

 

kWh

-

137.591.530

kWh

-

Totaal (zonder Gold Standard certificaten)

   

673

  

274

Totaal (met Gold Standard certificaten)

   

-

  

-

        

Scope 3

       

Onderdeel

Subonderdeel

Verbruik

Unit

CO2-emissie in ton

Verbruik

Unit

CO2-emissie in ton

Mobiliteit

Zakelijke vluchten <700 km

98.560

km

29

59.657

km

18

 

Zakelijke vluchten> 700 <2.500 km

860.865

km

172

680.780

km

136

 

Zakelijke vluchten> 2.500 km

1.590.117

km

234

1.634.488

km

240

 

Zakenreizen met het openbaar vervoer

4.284.366

km

154

4.284.366

km

154

 

Zakenreizen met eigen auto

8.630.830

km

1.743

8.630.830

km

1.899

 

Woon-werkverkeer met de eigen auto

6.936

tCO2

6.936

9.573

tCO2

9.573

 

Woon-werkverkeer openbaar vervoer

317

tCO2

317

341

tCO2

341

Papier verbruik

Kantoren

180.000

kg papier

217

2.152

kg papier

3

Verzending apparaten

Verzenden pakketjes

902

tCO2

902

850

tCO2

851

Totaal (zonder Gold Standard certificaten)

   

10.706

  

14.064

Totaal

   

1.120

  

14.064

Afval Kantoren en steunpunten

2019

 

Karton en papier

13.851.000

kg

Koffieresidu

520.000

kg

Overig afval

108.310.000

kg

Afval Netwerk

2019

 

Verwijdering van het totale afval van telecommunicatieapparatuur

228.027

kg

Recycling van totale telecommunicatieapparatuur

197.393

kg

Hergebruik van het totale afval van telecommunicatieapparatuur

2.334

kg

Totale verwijdering van gevaarlijk afval

114.591

kg

Verwijdering van batterijen die zijn geclassificeerd als gevaarlijk of speciaal afval

15.558

kg

Verwijdering van asbest

-

kg

Totale recycling van afval geclassificeerd als gevaarlijk of speciaal

80.858

kg

Recycling van batterijen geclassificeerd als gevaarlijk of speciaal afval

10.113

kg

Totaal hergebruik van afval geclassificeerd als gevaarlijk of speciaal afval

-

kg

Hergebruik van batterijen die zijn geclassificeerd als gevaarlijk of speciaal afval

2.334

kg