Werken bij VodafoneZiggo

Wij zijn een aantrekkelijke werkgever en dat willen we blijven. Wij investeren daarom fors in onze mensen, onze cultuur, onze kantooromgeving en techniek.

Manier van werken

In onze manier van werken hanteren we twee uitgangspunten: sturen op resultaten en onderling vertrouwen. Zo blijven we goed en effectief met elkaar samenwerken, in een tijd en een wereld die steeds dynamischer, veeleisender en complexer wordt. We vertrouwen erop dat iedereen deze verantwoordelijkheid kan dragen en we ondersteunen onze mensen hier zo goed mogelijk in.

We vragen flexibiliteit van onze mensen om een stapje extra te zetten en bereikbaar te zijn als het nodig is. We ondersteunen onze mensen om een goede balans tussen werk en privé te creëren met de mogelijkheid om flexibel te werken.

We werken steeds meer agile. Deze wendbare werkwijze maakt het mogelijk om snel en effectief in te spelen op de wensen van de klant en veranderingen in de markt. Dat betekent dat ongeveer 20% van onze mensen in het business-to-business-segment werkt in cross-functionele teams ofwel squads, en zo'n 25% van onze mensen in de consumentenmarkt. 

Deze teams van acht tot twaalf collega's werken autonoom en bepalen zelf hoe zij invulling geven aan een bepaalde opdracht, zoals het ontwerpen en verbeteren van producten en diensten. In zogenoemde sprints – een vaste tijdsperiode van twee weken – pakken zij taken op. Aan het einde van de periode evalueren zij wat er goed ging en wat beter kan. 'Agile coaches' ondersteunen de teams hierbij.

Uit onderzoek blijkt dat mensen die zelfstandig werken en meer zeggenschap hebben over hun werk, tevredener zijn. Tevreden mensen helpen hun klanten beter, waardoor ook bij de klant de tevredenheid stijgt – een heuse win-winsituatie dus.

Overigens gaat lang niet de hele organisatie werken in agile teams. Het moet passen bij het soort werk dat we doen.

Harmonisatie arbeidsvoorwaarden

Het realiseren van één arbeidsvoorwaardenpakket voor al onze mensen was een belangrijke stap in de integratie van Vodafone en Ziggo. We gingen van twee arbeidsvoorwaardenpakketten met grote onderlinge verschillen naar één pakket voor iedereen. Het zorgde ervoor dat we alle collega's nu op een vergelijkbare manier voor hetzelfde werk belonen. We namen de onderlinge verschillen weg en zorgden voor duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden die voor een specifieke functie gelden. We begonnen dit proces in 2018 en rondden het af in juli 2019. Er waren meer dan veertig onderhandelingsrondes met sociale partners nodig om te komen tot een nieuwe cao met goede sociale voorzieningen en een nieuwe set aan bedrijfsregelingen.

Het nieuwe pakket aan arbeidsvoorwaarden kent een grote mate van keuzevrijheid, waarbij we extra inzet belonen. Onze mensen kunnen onder meer extra vrije dagen kopen, kiezen voor extra pensioeninleg, sparen voor een sabbatical, fiscaalvriendelijk een fiets aanschaffen of sporten met korting. Al onze mensen (voor wie de VodafoneZiggo-cao geldt) vallen nu onder hetzelfde functiewaarderingsysteem. Dit systeem bestaat uit vier loonlijnen (één per functiecluster). Daarnaast is er een nieuw pensioensysteem, dat bestaat uit een beschikbare premie-regeling waarbij iedere collega een goed pensioen opbouwt en de mogelijkheid heeft om extra in te leggen. Met de nieuwe, attractieve arbeidsvoorwaarden willen we talent behouden en het beste talent op de arbeidsmarkt binnenhalen.

Ontwikkelen van onze mensen

We willen dat onze mensen relevant zijn en blijven voor de organisatie en de arbeidsmarkt. We willen dat zij flexibel zijn en meebewegen met wat onze klanten en de markt vragen. Wij ondersteunen hen, zodat zij succesvol kunnen zijn in hun persoonlijke ontwikkeling en die van hun team en de organisatie. Zij krijgen de gelegenheid en ondersteuning om zich te ontwikkelen op inhoud, competenties, leiderschap en duurzame inzetbaarheid. Het leerproces vindt zoveel mogelijk plaats op de werkvloer en bestaat uit het uitvoeren van uitdagende projecten in samenwerking met anderen, waarbij collega's terugkoppeling geven op elkaars handelen.

De nadruk ligt op de ontwikkeling van het individu. We willen dat iedereen het beste uit zichzelf haalt. We geven onze mensen de ruimte om relevante vaardigheden aan te leren en zich voortdurend te ontwikkelen. We vertellen niet waarop zij zich moeten ontwikkelen. Elke collega is verantwoordelijk voor zijn eigen loopbaanplan.

Om hun vaardigheden te ontwikkelen, beschikken onze mensen sinds maart 2019 over een gezamenlijk online leerplatform 'Progress for You'. Hier leren zij onder meer over persoonlijk leiderschap, effectief communiceren, samenwerken, innoveren en analytisch denken. Daarnaast lopen er programma's om hen mee te nemen in de digitaliseringsslag van onze organisatie, zoals data-gedreven, agile en klantgericht werken.

Omdat iedereen anders leert, kiezen onze mensen de trainingsmethode die het beste bij hen past, zoals online cursussen, apps, podcasts en video's in het Engels of Nederlands. Sommige trainingen zijn verplicht voor alle collega's, bijvoorbeeld over onderwerpen als ethisch handelen en veiligheid. Andere trainingen volgen onze mensen naar eigen behoefte. Onze uitgebreide catalogus van ruim zevenhonderd trainingen bieden een scala aan onderwerpen, waaronder coachend leidinggeven, datavisualisatie en storytelling. Voor collega's die klanten te woord staan, zijn er functiespecifieke trainingen – dat gaat om monteurs, salesmanagers en collega's die werken in winkels en callcenters.

We ondersteunden de introductie van Progress for You met enkele evenementen om onze nieuwe leercultuur onder de aandacht te brengen. In juli en augustus 2019 organiseerden we bijvoorbeeld de Summer Boost, een intern trainingsprogramma waarin collega's met bijzondere verhalen hun ervaringen en kennis deelden met andere collega's. Onderwerpen waren onder meer mindfulness, het visualiseren van doelen en leren van de mentaliteit van topsporters.

Maatschappelijke activiteiten

We betrekken onze mensen graag bij onze inzet voor een digitale maatschappij waarin iedere dezelfde kansen heeft.

Step Up for Good

Voor veel mensen, zowel jong als oud, is meedoen in de digitale samenleving nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. VodafoneZiggo maakt zich er sterk voor dat iedereen digitale vaardigheden ontwikkelt. We hebben daarom verschillende programma's ontwikkeld om jongeren en ouderen te begeleiden: Online Masters, Experience Days en Welkom Online. Wij bieden medewerkers de mogelijkheid om zich onder werktijd als vrijwilliger in te zetten voor een van deze programma's. Zij kunnen als juf, coach of helpende hand een bijdrage leveren. Sinds oktober 2019 beschikken we over het online platform Step Up for Good, waar zij zich als vrijwilliger kunnen registreren.

Sportevenementen

We organiseren sportevenementen zoals Connect Run, waarmee we in 2019 geld ophaalden voor de stichting Kind en Ziekenhuis. Dit is een patiëntenorganisatie die zich sterk maakt voor medische zorg die rekening houdt met de behoeften van kinderen, zoals het serieus nemen van angst en het voorkomen van pijn.

Onze sportcommissie organiseert diverse sportactiviteiten voor onze mensen, zoals hardloop- en mountainbike clinics. Daarnaast faciliteert zij deelname aan sportevenementen. Onze collega's deden onder andere mee aan de 4 Mijl van Groningen en de Singelloop Utrecht. Verder hebben we een gemengd bedrijfshockeyteam en een footy-team.

Werkplek

We bieden een geweldige plek om te werken. Niet alleen vanwege onze producten en diensten, maar ook door een kantoor dat gericht is op de nieuwste manieren van werken. Een plek die als basis dient voor alle collega's en waar je veilig en prettig kunt samenwerken. Een plek die duurzaam, dynamisch en slim is.

Onze werkomgeving is gericht op het stimuleren van verschillende soorten activiteiten en overlegvormen die onze mensen gedurende de dag hebben. We willen dat de manier van werken binnen onze organisatie onze mensen de energie geeft om in beweging te blijven, zodat zij zich persoonlijk ontwikkelen en optimaal kunnen bijdragen aan onze bedrijfsdoelen. Daarbij maken we gebruik van de menselijke en technische kwaliteiten die we in huis hebben. Denk bijvoorbeeld aan video conference, Skype en een cloud-omgeving waardoor we met collega's – op alle locaties - goed en efficiënt kunnen samenwerken.

We werken vanuit negen kantoorlocaties in Nederland, met twee hubs in Utrecht en Maastricht. Onze kantoren liggen zo centraal mogelijk, zodat deze goed bereikbaar zijn en collega's en gasten met de trein kunnen komen. We zorgen ervoor dat er genoeg plekken zijn om flexibel te werken. Bij de inrichting van het Central Office in Utrecht zorgden we voor een vitale omgeving en een plek waar mensen zich prettig voelen en fijn kunnen werken. In 2020 bouwen we een nieuwe hub pal naast het Centraal Station van Eindhoven. Het pand ontwerpen we geheel naar de wensen voor flexibel en agile werken. Eind 2021 nemen we het kantoor in gebruik.

Nieuwe collega's

Nieuwe collega's verwelkomen we met een speciaal introductieprogramma. Dit is een belangrijk middel om hen snel het gevoel te geven dat ze onderdeel zijn van de VodafoneZiggo-familie. Tijdens dit programma leren nieuwe collega's onze mensen en organisatie kennen. We geven ze in korte tijd het gevoel dat ze er echt bij horen – de basis om goed te functioneren en met plezier te werken.

In de eerste twee werkdagen maken de nieuwe collega's kennis met de gedragscode, cultuur, waarde, missie en producten van VodafoneZiggo. Zij lopen een dag mee in een call center en brengen een bezoek aan een van onze winkels. Zij leren dat elke functie en elk individu in de organisatie even belangrijk is. Zij brengen een bezoek aan de TEC Campus en het Experience Centre, waar zij ervaren hoe wij onze klanten centraal stellen in alles wat wij doen. Ze nemen deel aan een onboarding-dag voor alle nieuwe starters van die maand.


Wijzigingen in onze IT-processen hebben ervoor gezorgd dat nieuwe collega's sneller aan de slag kunnen. 77% van alle nieuwe collega's beschikt al op de eerste dag over de apparatuur en middelen om mee te starten, zoals een laptop en een toegangspas. In 2018 was dit nog 51%. Een speciale Onboarding Desk met mensen van HR en IT ondersteunt de nieuwe collega's.

In totaal doorliepen in 2019 meer dan vierhonderd nieuwe collega's ons onboarding-programma. Het resultaat hiervan is een hechte groep mensen, die elkaar altijd weet te vinden en goed kan samenwerken.

Trainees

Talent bepaalt het succes van VodafoneZiggo. Een van de programma's die we daarom al vele jaren aanbieden, is het Discover Traineeship. Het doel hiervan is om talenten gedurende anderhalf jaar uitgebreid kennis te laten maken met ons bedrijf en onze mensen, waarbij wij hen uitdagen om snel te leren en groeien binnen een dynamisch bedrijf als het onze. In deze periode werken de trainees aan drie verschillende projecten. Twee daarvan vinden plaats binnen het bedrijfsonderdeel waar zij op een baan hebben gesolliciteerd en één binnen een ander onderdeel. Op die manier ontdekken zij meerdere facetten van de organisatie en dagen we hen uit om uit hun comfortzone te stappen. Zij nemen deel aan meerdere sessies met een trainer-coach om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast volgen zij verschillende workshops en trainingen. Een lijnmanager ondersteunt elke trainee door het jaar heen.

We selecteren de trainees van wie wij geloven dat zij de innovatieve talenten zijn, die ons bedrijf nu en in de toekomst kunnen vormgeven. Daarom krijgt iedere kandidaat een uitgebreid assessment, waarin we kijken naar ervaring, kennis en groeipotentieel. In 2019 meldden zich ruim 750 mensen aan, van wie er uiteindelijk 42 mochten starten als trainees.

 

Doelstelling 2020

2019

2018

Totaal Discover trainees aangenomen

50

42

n/a

Leiderschap

Onze managers – ongeveer zeshonderd mannen en vrouwen – volgden in 2019 de VodafoneZiggo Leadership Journey. Dit leiderschapsprogramma richt zich op de transformatie van sturen en controleren naar delegeren en coachen. De belangrijkste doelen zijn:

  • het ontwikkelen van persoonlijke leiderschapskwaliteiten

  • het bouwen van een informeel netwerk van leidinggevenden

  • het stimuleren van de gewenste organisatiecultuur

  • verbinding maken met onze missie in alle activiteiten

Dit gebeurde onder meer in 360° feedback-sessies, waar de managers inzicht kregen in hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Tijdens het Leadership Event kwamen alle managers samen voor inspirerende sessies met als thema's plezier, vooruitgang en verbinding.

We introduceerden de Leadership App, een digitaal spel dat de speler dagelijks uitdaagt op het gebied van leiderschapsgedrag. De focus ligt hierin op zelfreflectie en het toepassen van nieuw aangeleerde vaardigheden, zoals gesprekstechnieken, coaching en feedback geven. Het Progress for You-platform biedt e-learnings die de managers vrijwillig kunnen volgen, met onderwerpen als teamprestaties, zelfontwikkeling en energie.

In het kader van de digitalisering van onze organisatie ontwikkelden we een lesprogramma voor agile en data-gedreven werken. Daarnaast voeren we continu een dialoog over de betekenis van onze waarden.

Om te bepalen of de managers hun werk goed verrichten en hun teams en mensen stimuleren en motiveren, is het Heartbeat-onderzoek van groot belang. Hierin bevragen we onze mensen onder meer over hun leidinggevenden. Als zij een lage beoordeling krijgen van hun team, gaan we in gesprek met de managers om te kijken wat deze nodig hebben om de teams beter te laten ontwikkelen.

Mobiliteit

We willen het aantal reisbewegingen tussen de verschillende VodafoneZiggo-locaties stevig terug te brengen. Hiervoor hebben we meer nodig dan goede technische faciliteiten. We investeren ook in de organisatiecultuur, zodat onze mensen zich comfortabeler voelen bij het werken en vergaderen op afstand. Door ervaring op te doen met deze technieken, raken ze er steeds meer mee vertrouwd.

We pasten ons mobiliteitsbeleid aan om de ecologische voetafdruk van onze activiteiten verder te verkleinen. Om gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, gaven we de meeste mensen de keuze uit verschillende soorten treinabonnementen. De meerderheid (51%) koos de optie 'volledig OV': een eersteklas treinabonnement, inclusief vrij privégebruik. Meer dan 120 leaserijders leverden hun auto vroegtijdig in om de overstap naar het openbaar vervoer te maken. Onze mensen legden in 2019 ruim 30,5 miljoen treinkilometers af.

Onze keuze voor een centrale locatie van ons Utrechtse kantoor – gelegen naast het Centraal Station – valt in de smaak bij jonge talenten, die graag werken op een goed bereikbare plek in de buurt van winkels en gelegenheden om met collega's een hapje of borrel te pakken.

We zetten belangrijke stappen op weg naar een groener wagenpark. Voor collega's die vaak onderweg zijn – zoals monteurs en salesmanagers –, kwamen we met een nieuwe leaseregeling. Hierin bieden we elektrische en hybride auto's aan tegen aantrekkelijke voorwaarden. We stelden twaalf hybride deelauto's beschikbaar op de verschillende kantoorlocaties, die onze mensen kunnen gebruiken voor dienstreizen.

In de komende periode ligt de focus op het verbeteren van het beleid, onder andere door het fietsgebruik verder te stimuleren.

 

2019

2018

% medewerkers met een onbeperkt reizen treinkaart

51%

51%

Ziekteverzuim

Uit het tevredenheidsonderzoek onder onze mensen (het Heartbeat-onderzoek) bleek dat veel collega's dit jaar vaak een hoge werkdruk ervoeren. We zagen dit terug in een hoger verzuimpercentage van 5,42%. We onderzoeken wat de oorzaken hiervan zijn en hoe we kunnen investeren in preventie, gezondheid en vitaliteit.

In 2019 zijn we alvast extra gaan inzetten op verzuimbegeleiding. Onze managers weten beter wat zij moeten doen als een medewerker ziek thuis is. Zij krijgen hierbij ondersteuning van een team specialisten. In de loop van het jaar zagen we dat het ziekteverzuim daalde.

Als reactie op de voorlopige resultaten van het Heartbeat-onderzoek hebben we al enkele acties gedefinieerd voor 2020. Onze mensen krijgen bijvoorbeeld korting als zij gaan sporten. We verbeteren de werkplekken door aanpassingen te doen in onze panden. In ons Gronings kantoor plaatsten we bijvoorbeeld planten en maakten we bureaus geschikt voor een zit-stafunctie. Op meerdere locaties onderzochten we hoe we het binnenklimaat structureel kunnen verbeteren. Daarnaast investeren we verder in ons leiderschapsprogramma, waarbij we een belangrijke rol zien voor het geven van waardering. Gebrek aan waardering bleek een belangrijk thema onder veel collega's.

Ondernemingsraad

Nadat we één arbeidsvoorwaardenpakket voor al onze mensen hadden gecreëerd, was het een logische stap om één Ondernemingsraad (OR) te realiseren. Voorheen beschikte zowel Vodafone als Ziggo over een eigen OR. De samenvoeging tot één gezamenlijke raad van 25 leden maakt de afstemming tussen de organisatie en de OR effectiever en het werk voor de OR overzichtelijker. De verkiezingen voor de nieuwe OR vonden plaats van 12 tot en met 17 september 2019.

 

2019

2018

Aantal medewerkers

7.450

7.438

 

2019

2018

Aantal FTE

6.696

6.656