Diversiteit en inclusie

Erbij horen, deel uitmaken van een gemeenschap die je waardeert om wie je bent. Dat is een behoefte die mensen motiveert in hun werk en bijdraagt aan hun gezondheid en geluk. Daarom creëren we een werkomgeving waarin onze mensen zich thuis voelen en zich gerespecteerd voelen om wie zij zijn.

We kiezen voor 'inclusie': iedereen levert vanuit zijn of haar achtergrond en ervaring een unieke bijdrage. En we geloven in diversiteit: we werken samen met unieke individuen met verschillende achtergronden en overtuigingen. Want mensen van verschillende komaf en met diverse perspectieven zorgen samen voor gevarieerdere ideeën en betere resultaten. Onze mensen vormen een afspiegeling van de samenleving waarin we leven en werken. Dit zorgt voor een betere verbinding met onze klanten, die deel uitmaken van een samenleving die rijk is aan culturen en overtuigingen.

Bewustzijn creëren

Het belang van diversiteit en inclusie moet doordringen in de hoofden en harten van onze mensen, zodat het een vaste plek heeft in onze organisatiecultuur. Daarom creëren we bewustzijn over het belang van een goede balans tussen mannen en vrouwen in de organisatie, over de voordelen van werken met mensen uit verschillende culturen en over het plezier van omgaan met collega's die andere levenservaringen hebben.

Dit doen we onder meer door het geven van trainingen aan onze mensen. In 2019 kregen onze managers bijvoorbeeld een training waarin zij leerden over onbewuste vooroordelen en hoe zij deze kunnen herkennen en uitschakelen in gesprekken met (nieuwe) collega's.

We spreken in het Engels en Nederlands met elkaar, zodat iedereen elkaar begrijpt en met elkaar kan communiceren. Onze mensen kunnen gebruikmaken van een stilteruimte om in alle rust te doen wat nodig is vanuit hun geloofsovertuiging. In ons Heartbeat-onderzoek vragen we hen of zij zichzelf kunnen zijn op het werk en of zij zich thuis voelen in hun team en bij VodafoneZiggo.

Uitgangspunten

We definieerden vier uitgangspunten voor alle activiteiten die we ondernemen om diversiteit en inclusie in onze organisatie te stimuleren:

  1. Diversiteit en inclusie is goed voor onze mensen, onze klanten en de maatschappij. Het draagt bij aan betere resultaten.

  2. Wat iemand verdient, hangt af van de functie. We discrimineren niet op geslacht, afkomst, overtuiging of voorkeuren.

  3. Iedere collega is baas over de eigen loopbaan. Mentoren, managers, rolmodellen en andere mensen in de organisatie zijn er om te inspireren en te ondersteunen.

  4. Managers hebben het beste voor met hun mensen. Zij behandelen iedereen zonder vooroordelen.

Daarbinnen richten we ons op vier thema's:

  1. Vrouwen

  2. LGBT+

  3. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

  4. Etniciteit

Vrouwen

Een goede balans tussen mannen en vrouwen in de organisatie leidt tot betere besluiten en draagt bij aan meer innovatie. Daarom werken we hard aan een betere man-vrouwverdeling binnen alle functies, niveaus en afdelingen. In 2019 was 28% van onze topmanagers een vrouw. Dit percentage reflecteert het aandeel van vrouwen in de gehele organisatie, dat ook op 28% lag. We zijn ons ervan bewust dat in de telecomsector nog relatief weinig vrouwen werken en doen ons best dit te veranderen.

VodafoneZiggo sloot zich aan bij het initiatief 'Talent naar de Top' en beloofde meer vrouwen door te laten stromen naar de top.

In Discover Traineeship, het opleidingsprogramma dat jonge talenten in onze organisatie volgen, is de verhouding tussen mannen en vrouwen 50-50.

Op 17 april 2019 lanceerden we ons vernieuwde beleid voor diversiteit en inclusie. We organiseerden een evenement in de Ziggo Dome met een paneldicussie over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, waarna we de lezing van Michelle Obama bijwoonden op dezelfde locatie . Op 8 maart 2019 deden we mee aan International Women's Day en op 11 april 2019 organiseerden we Girlsday. 150 meiden bezochten toen de open dag bij VodafoneZiggo.

LGBT+

VodafoneZiggo kent een grote LGBT+-gemeenschap. We hebben intussen een hechte en actieve groep collega's in ons LGBT+ & Friends-netwerk. In 2019 organiseerden zij trainingen en netwerkbijeenkomsten. Tijdens Paarse Vrijdag was er aandacht voor de campagne 'Jezelf kunnen zijn is een feest'. Zij hebben goede banden met het internationale netwerk van LGBT+-collega's van onze moederbedrijven.

We ondersteunen de Utrecht Gay Pride, zijn lid van de Pride Business Club en ambassadeur van Workplace Pride.

Mensen met afstand tot arbeidsmarkt

We vinden het belangrijk om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kans te bieden op een baan. Bij ons krijgen zij een volwaardige baan, waarbij zij deel uitmaken van onze reguliere teams.

 

Doelstelling 2020

2019

2018

Totaal aangenomen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

90

87

50

We werken samen met externe partijen om de integratie van deze mensen zo succesvol mogelijk te laten verlopen, zoals de Lucile Werner Foundation, Emma at Work, Onbeperkt aan de slag, Locus en Normaalste zaak. Speciale jobcoaches begeleiden de werknemers bij hun werkzaamheden.

Onderzoeksinstituut TNO beoordeelt elk jaar het beleid dat we voeren om deze mensen aan te nemen en te begeleiden. Het resultaat geven zij weer in de 'Prestatieladder Socialer Ondernemen', een meetinstrument dat laat zien hoe goed een onderneming scoort op sociaal vlak. Hoe hoger op de ladder, hoe beter een bedrijf presteert. Dit jaar behaalden we de 'aspirant-status'.

VodafoneZiggo heeft een wettelijke verplichting om mensen in dienst te nemen, die afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit gebeurt onder de noemer 'Social Return on Investment' en geldt als voorwaarde voor onze aanbestedingen. We verwelkomden dit jaar 42 collega's met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Etniciteit

VodafoneZiggo is een Nederlands bedrijf met een internationale uitstraling. We maken deel uit van een organisatie met vestigingen in vrijwel alle delen van de wereld. En daar zijn we trots op. Die internationale allure is zichtbaar op de werkvloer, waar mensen met verschillende culturele en etnische achtergronden met elkaar samenwerken. Die diversiteit verrijkt onze organisatie en draagt bij aan meer onderling begrip. Het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van elkaars culturele gewoonten en tradities. Daarom communiceren we hierover met elkaar, bijvoorbeeld tijdens Kerstmis, Pesach en de ramadan.

Werving en selectie

In ons aannamebeleid verankerden we diversiteit en inclusie. We selecteren mensen op basis van hun persoonlijkheid en kwaliteiten. We gebruiken data waarmee we vooroordelen bij de selectie vermijden. Onze vacatureteksten controleren we op toon, inhoud, stereotypen en vooroordelen. Het adviesbureau Energique leert onze HR-collega's hoe zij moeten omgaan met onbewuste vooroordelen. Iedereen moet zich welkom voelen in onze organisatie.