Gelijke kansen in de digitale samenleving

De digitale samenleving geeft mensen vele mogelijkheden. Zij biedt volop kansen op zelfontplooiing, brengt mensen met elkaar in contact en stelt hen in staat snel en gemakkelijk ideeën uit te wisselen. Tegelijkertijd stelt de toenemende digitalisering de samenleving voor belangrijke uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat digitale technologie voordelen biedt voor alle mensen en dat er niemand achterblijft? Hoe bereiken we dat iedereen over voldoende digitale vaardigheden beschikt om vooruit te komen in het leven?

VodafoneZiggo wil dat iedereen kan deelnemen aan de digitale maatschappij en dat mensen in staat zijn om dit verantwoord te doen. Om mee te komen op digitaal gebied, is het belangrijk dat mensen digitale vaardigheden ontwikkelen. Daarvoor doen we het volgende:

  • We ontwikkelen programma's om scholieren, ouderen en gezinnen digitale vaardigheden te leren.

  • We sluiten aan bij maatschappelijke initiatieven die technologische oplossingen beschikbaar stellen om het welzijn van mensen te bevorderen.

  • We werken samen met en ondersteunen organisaties die zich richten op sociale participatie.

  • We bieden onze mensen de mogelijkheid om zich vrijwillig voor onze programma's in te zetten.

Vodafone Foundation

Sinds 2002 zet de Vodafone Foundation zich in om het leven van mensen in een kwetsbare positie te verbeteren. Het is een onafhankelijke organisatie, die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk van 27 Vodafone Foundations. Met diverse programma's zet de Vodafone Foundation zich in om sociaaleconomische ongelijkheid en de kans op sociale uitsluiting te verkleinen. De organisatie helpt jong en oud met het ontwikkelen van digitale vaardigheden via de programma's Online Masters, Experience Days en Welkom Online. Daarnaast brengt de Vodafone Foundation mensen in moeilijke situaties via technologie in contact met familie en vrienden, bijvoorbeeld met het Instant Network-programma voor rampgebieden en het Bondgenoten-programma voor langdurig zieke kinderen. Jaarlijks wil de organisatie 200.000 mensen bereiken.

Lees meer over de Vodafone Foundation

Digitale vaardigheden

VodafoneZiggo wil dat iedereen gelijke kansen heeft in de digitale samenleving. Daarom bieden we speciale programma's voor het leren van digitale vaardigheden voor scholieren, ouderen en gezinnen.

Scholieren

Op dit moment zijn digitale vaardigheden nog geen onderdeel van het curriculum op basisscholen. Maar om gelijke kansen te creëren, is het belangrijk dat alle kinderen hierin goed onderwijs krijgen. Over enkele jaren hebben immers twee op de drie kinderen een baan waarin digitale vaardigheden van fundamenteel belang zijn. VodafoneZiggo maakt zich daarom hard voor goed onderwijs waarin leerlingen ook digitale vaardigheden krijgen aangereikt.

Online Masters

Met het gratis interactieve lesprogramma Online Masters vergroten kinderen hun digitale vaardigheden. Ze leren over de digitale wereld en hoe ze vaardig, veilig en bewust online zijn. Online Masters is een gratis lesprogramma voor 11- tot 15-jarigen, waarin digitale experts uitleggen hoe de digitale wereld in elkaar steekt. Het lesprogramma is bestemd voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Tijdens de jaarlijkse Week van de Mediawijsheid in november verzorgen honderden collega's Online Masters-gastlessen op scholen om daar kinderen veilig, vaardig en bewust te leren internetten.

Experience Days

Elke maand organiseren we op verschillende vestigingen de Experience Days. Hier laten we jongeren spelenderwijs kennismaken met technologie en bieden we een kijkje achter de schermen bij VodafoneZiggo. Scholieren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs volgen workshops van onze mensen, die hen onder meer leren programmeren en 'kabelstrippen' – met een speciale tang een kabel ontdoen van zijn plastic omhulsel. De Experience Days richten zich vooral op kinderen uit wijken met een sociaaleconomische achterstand, die weinig rolmodellen hebben om hen te inspireren. VodafoneZiggo werkt hiervoor samen met JINC, een organisatie die zorgt dat deze kinderen meer inzicht krijgen in de arbeidsmarkt én in hun eigen talenten. In 2019 namen 1870 leerlingen deel aan de Experience Days.

Digital Life Experience

In het Experience Center in ons centrale kantoor in hartje Utrecht bieden we scholen en andere bezoekers een Digital Life Experience. Dit is een programma met drie workshops waarin scholieren gedurende 2,5 uur digitale vaardigheden aanleren en in gesprek gaan over hun digitale gedrag en toekomst.

 

Doelstelling 2020

2019

2018

2017

Aantal kinderen dat mee heeft gedaan met het Online Masters programma

150.000

159.570

176.370

169.535

Aantal kinderen dat heeft meegedaan met een Experience Day

1.500

1.870

2.451

1671

Girlsday

Op 11 april 2019 vond een speciale Experience Day plaats voor meisjes, tijdens de landelijke 'Girlsday'.

Ouderen 

Niet iedereen kan meekomen met de digitale ontwikkelingen. Van alle ouderen in Nederland heeft 10% van de 65-75-jarigen en 32% van de 75-plussers nog nooit internet gebruikt. 23,6% van de 65-plussers gebruikt zelden internet[1]. Voor veel mensen gaan de ontwikkelingen te snel. Sommigen vinden internet te eng om te gebruiken. 40% van de ouderen verwacht dat het gebruik van digitale technologie moeilijker voor hen wordt. 75% verwacht niet in te staat zijn om toekomstige digitale ontwikkelingen te kunnen volgen[2]. Desondanks wil 49% van de ouderen graag nieuwe dingen leren over digitale apparaten en internet[3].

  • 1 Bron: CBS
  • 2 Bron: KBO-PCOB
  • 3 Bron: Nationaal Ouderenfonds

Welkom Online

In 2018 ontwikkelden we het  lesprogramma 'Welkom Online', met medewerking van Netwerk Mediawijsheid en ECP/Veiliginternetten.nl. Dit programma is bedoeld voor 65-plussers die zelden of nooit online zijn geweest. In 2019 gingen we een samenwerking aan met het Nationaal Ouderenfonds en Samsung om ouderen in Nederland met Welkom Online te bereiken. Het Nationaal Ouderenfonds biedt het Welkom Online-programma intussen aan via verschillende projecten en activiteiten, waardoor het programma toegankelijk is voor een grote groep ouderen. Onder begeleiding van een vrijwilliger van het Nationaal Ouderenfonds ontdekken zij de mogelijkheden van internet en leren hoe zij digitale basisvaardigheden toepassen. Daarnaast zetten medewerkers van VodafoneZiggo zich in als vrijwilliger.

 

Doelstelling 2020

2019

2018

Aantal ouderen die heeft meegedaan met het Welkom Online programma

1.000

741

53

Gezinnen

Het digitale leven brengt families veel voordelen, maar ook uitdagingen. Ouders vinden het vaak lastig om hun kinderen een goede mediaopvoeding te geven. We ondersteunen ouders en kinderen bij het veilig en bewust gebruiken van internet, games en sociale media. 

WIJS magazine

VodafoneZiggo publiceerde in 2019 WIJS magazine, een gratis tijdschrift voor ouders over de digitale wereld van hun kinderen. Het blad laat ouders op een positieve manier zien hoe zij meer betrokken raken bij de online belevingswereld van hun kinderen. Ook toont het hoe zij hun kinderen hierin kunnen begeleiden. WIJS magazine geeft informatie over actuele en toekomstige ontwikkelingen, speelt in op herkenbare situaties en benoemt de kansen en uitdagingen rond mediaopvoeding.

 

Doelstelling 2020

2019

2018

Aantal WIJS magazines besteld

100.000

81.650

0

Samenwerking

Om onze maatschappelijke ambities te bereiken, werken we nauw samen met verschillende partners en ondersteunen we diverse landelijke en lokale initiatieven. We sluiten partnerships met stichtingen en geven donaties aan stichtingen die digitale en sociale inclusie bevorderen. Hieronder staat een overzicht van de partijen waar we mee samenwerken.

Alliantie Digitaal Samenleven

Op 2 maart 2019 zag de Alliantie Digitaal Samenleven het levenslicht, een organisatie die als doel heeft om zo veel mogelijk mensen mee te laten doen met de digitale samenleving. De alliantie is een initiatief van VodafoneZiggo in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, ECP Platform voor de Informatiesamenleving en Stichting Number Five Foundation. Inmiddels maken meer dan dertig partijen hiervan deel uit. Op 11 maart 2019 organiseerden zij de Nationale Werkconferentie Digitaal Samenleven in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. 180 deelnemers werkten deze middag samen om tot een visie te komen op digitalisering en de rol hiervan in de samenleving.

Nederland Digitaal

Jaarlijks organiseert het kabinet de conferentie Nederland Digitaal, in samenwerking met het bedrijfsleven, wetenschappers en maatschappelijke organisaties. In maart 2019 vond de eerste editie plaats. Jeroen Hoencamp, CEO van VodafoneZiggo, kondigde hier samen met Prinses Laurentien en staatssecretaris Knops de Alliantie Digitaal Samenleven aan.

Expertisebureau Online Kindermisbruik

VodafoneZiggo ondersteunt het Meldpunt Kinderporno van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), dat (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen bestrijdt en voorkomt.

Johan Cruyff Foundation

Sport brengt kinderen samen en zorgt voor een goede en gezonde ontwikkeling. Daarom maakt de Johan Cruyff Foundation sporten mogelijk voor een groot aantal kinderen, met name kinderen voor wie sporten niet vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld omdat ze het geld er niet voor hebben of een lichamelijke beperking hebben. VodafoneZiggo sponsort de Johan Cruyff Foundation.

Fonds Gehandicaptensport

Meer aandacht vragen voor de gehandicaptensport, sport voor iedereen met een handicap mogelijk maken en het sportaanbod verbeteren. Dat is waar het Fonds Gehandicaptensport zich hard voor maakt. VodafoneZiggo is sponsor van het fonds.

JINC

Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen, vindt JINC. Daarom helpt de organisatie kinderen van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de arbeidsmarkt. De kinderen maken kennis met verschillende beroepen, ontdekken welk werk bij hun talenten past en leren solliciteren. JINC is onze partner voor de Experience Days. Zij zorgen ervoor dat scholen onze kantoren bezoeken.

Emma at Work

Emma at Work ondersteunt jongeren met een chronische fysieke aandoening en helpt hen op weg naar een zelfstandige toekomst. De organisatie begeleidt de jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt hen in hun zoektocht naar werk. VodafoneZiggo is lid van de Club van 1000, een netwerk van werkgevers dat de jongeren helpt met het vinden van bijbanen, vakantiebanen, werkervaringsplekken, stages en vast of tijdelijk werk.

 

Doelstelling 2020

2019

2018

Aantal maatschappelijke partnerships

7

12

10

Werken als vrijwilliger

We bieden onze mensen de mogelijkheid om zich vrijwillig voor onze programma's in te zetten.

Lees meer over onze vrijwilligers in dit jaarverslag.

 

Doelstelling 2020

2019

2018

Aantal medewerkers dat zich heeft opgegeven om mee te helpen met onze maatschappelijke programma's

750

499

430